استانداردها

کنترل کیفی

گواهی نامه ها و استانداردها


مجموعه کارخانجات WINTECH با تولید پروفیلهای UPVC و صادرات آن به بیش از 54 کشور، موفق به دریافت گواهی نامه ها و استاندارد های بین المللی متعددی گردیده است. همچنین کارخانه WINTECH ایران گواهینامه استاندارد و کیفیت محصولات تولیدی خود را از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و همچنین گواهینامه درجه یک کیفیت مرکز تحقیقات ساختمان مربوط به وزارت راه و شهرسازی دریافت نموده است.

برنامه های در دست اقدام

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات استاندارد ISO9001 برای کارخانه WINTECH ایران

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس الزامات استاندارد ISO14001 برای کارخانه WINTECH ایران

استانداردها